MKIK megyei programkoordinátor tájékoztató

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamaravidám21

MEGYEI PROGRAMKOORDINÁTOR

munkakör betöltéséhez munkatársakat keres

Fejér megyében.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Országos Vállalkozói Mentorprogram projekt keretében, Magyarország meghatározó vállalkozásfejlesztési szereplőjeként, az ország teljes területét lefedő 20 helyszínen, a legmodernebb elektronikus csatornákon és területi kamarák hálózatán keresztül nyújt a magyar kis- és közepes vállalkozások számára mentorálási, vállalkozásfejlesztési és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat. A projekt ambiciózus célkitűzéseink eléréséhez olyan munkatársakra van szükségünk, akik motiváltak a közös sikerben, képesek a fejlődésre egy komplex, folyamatosan növekvő igényeket támasztó környezetben.

A projektről további információ: https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=76075

Feladatkör:

A megyei programkoordinátor a külpiaci és a beszállítói szakmai mentorálás részprojekt szervezési, koordinációs és adminisztrációs feladatait végzi megyei szinten az adott területi kereskedelmi és iparkamaránál. Közreműködik továbbá a pénzügyi szemléletformálás részprojekt népszerűsítésében is és általános tájékoztatást biztosít a nem MKIK hatáskörbe tartozó részprojektre. Feladatait a projekt operatív vezető felügyelete mellett, a vezető programkoordinátor és a szakmai koordinátorok irányításával végzi.

Elvárások:

 • felsőfokú végzettség
 • angol és/vagy német tárgyalóképes nyelvtudás
 • jó tárgyalási, kommunikációs, kapcsolatteremtési, szervezési képesség
 • megfelelő helyismeret (a megye gazdaságáról)

Előnyt jelent:

 • gazdasági, jogi, pénzügyi, humánerőforrás területén szerzett felsőfokú végzettség
 • mentorálás, coaching, vállalkozásfejlesztés vagy tanácsadás terén szerzett tapasztalat
 • KKV vállalkozás vezetésében szerzett gyakorlati tapasztalat
 • európai uniós pályázati adminisztrációs tapasztalat
 • beszállítással, exportfejlesztéssel, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos fejlesztésben szerzett tapasztalat

Feladatok:

 • a szakmai mentorálás tevékenységeinek megyei szintű adminisztrációja, koordinációja, dokumentációja: a projekt elektronikus felületének a kezelése (adatfelvitel, adminisztráció), általános levelezés és a meghívások lebonyolítása, szerződések előkészítése, dokumentumok iktatása, statisztikák vezetése, témavázlatok, szakmai háttéranyagok gyűjtése, emlékeztetők, kommunikációs anyagok és fotók készítése, információnyújtás a projektről írásban és szóban (telefonon és személyesen),
 • a szakmai mentorálás szakmai beszámolóinak és pénzügyi elszámolásainak a megyei szintű elkészítése,
 • előzetes felkészülés és részvétel a projektmegbeszéléseken, képzéseken, rendezvényeken,
 • részvétel a mentorok toborzásában és kiválasztásában, szerződéskötés a mentorokkal,
 • kapcsolattartás és együttműködés a megyei mentorokkal, a mentorálandó/mentorált cégekkel, a többi 19 régiós és megyei programkoordinátorral, illetve a külső szakértőkkel, a mentorok és szakértők tájékoztatása a cégek igényeiről az előzetes felmérést követően, tapasztalatcsere kezdeményezése és ösztönzése a különböző projektrésztvevők között,
 • kapcsolatfelvétel a potenciálisan mentorálandó cégekkel, a cégek tájékoztatása, részvétel a mentorálandó cégek toborzásában és kiválasztási folyamatában, szerződéskötés a mentorálandó cégekkel, részvétel a cégek kérdőíves felmérésében a növekedési potenciál és a motiváció elemzésével, közreműködés a fejlesztendő területek cégenkénti meghatározásában, részvétel a csapatépítő tréningen, a csoportos szakmai mentorálásokon és más mentor-mentorált találkozókon, ezeknek az eseményeknek a dokumentációja, a mentorált cégek előrehaladásának a nyomon követése és a mentoráltak program végi záró felmérésének a lebonyolítása,
 • a szakmai mentorálás megyei rendezvényeinek az előkészítése (terembérlet, technika, catering, meghívók és felkérések kiküldése, regisztrációk fogadása), megszervezése és lebonyolítása, ezek magukba foglalják a toborzó és PR rendezvényeket, a csapatépítést, a csoportos szakmai mentorálásokat, a mentor-mentorált találkozókat, a szakértői tanácsadásokat, illetve a nemzetközi tanulmányutakat is, valamint az események utókövetése, ezekről beszámolók készítése,
 • az online tananyag népszerűsítése, felhasználásának és hasznosulásának a figyelemmel kísérése,
 • a mentorált vállalkozásoknak továbbadott előny folyamatos nyilvántartása, igazolás kiállítása a mentorált cégeknek a tényleges támogatástartalomról az alprogram zárásakor.
 • a pénzügyi és vállalkozói szemléletformálás részprojekt népszerűsítése, résztvevők toborzása, az adminisztráció támogatása, szerződéskötés a részvevő cégekkel.
 • a többi részprojekt kapcsán általános tájékoztatást biztosítása

Foglalkoztatás formája: határozott idejű (2020.12.31-ig tartó), teljes munkaidős, Mt. alapján megkötött munkaszerződés

Munkavégzés helye: Megyei Kereskedelmi és Iparkamarák székhelye

Díjazás: bruttó bér 400.000-500.000 Ft között

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel telefonos és személyes interjút folytatunk, a jelentkezőket írásban (e-mail) értesítjük az eredményről.

Jelentkezni kizárólag az alábbi online felületen lehet:

Jelentkezési lap

Jelentkezési határidő:  2019. augusztus 3.

A jelentkezőkkel a határidő lejárta előtt elkezdjük a kiválasztási folyamatot.